Przejdź do treści
Strona główna

S6 Koszalin - DK6 (Bożepole Wielkie).

S6 Koszalin - DK6 (Bożepole Wielkie).
Syntetyczny opis projektu Celem projektu jest zaprojektowanie, budowa, eksploatacja i utrzymaniene nowego odcinka drogi publicznej km w parametrach dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 117,8 km pomiędzy Koszalinem a węzłem Bożepole. Odcinek znajduje się na kompleksowej sieci TEN-T. Średniodobowe roczne natężenie ruchu na drogach krajowych w korytarzu planowanej drogi wynosi wg. GPR 2015 – od 5 800 do 13 200 poj. /dobę. S6 w okolicach Lęborka będzie miała całkowicie nową lokalizację poza dotychczasową DK 6.
Podmiot publiczny Ministerstwo Infrastruktury MI / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu inwestycja liniowa pomiędzy Koszalinem a węzłem Bożepole
Województwo Zachodniopomorskie i Pomorskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 4 509 323 630,69 zł
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariatDDP@mi.gov.pl
Tel.: 22 630 17 00