Przejdź do treści
Strona główna

S10 Bydgoszcz - Toruń.

S10 Bydgoszcz - Toruń.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, budowa, eksploatacja i utrzymaniene nowego odcinka drogi publicznej o długości 50,4 km. Odcinek znajduje się na kompleksowej sieci TEN-T. Średniodobowe roczne natężenie ruchu na drogach krajowych w korytarzu planowanej drogi wynosi wg GPR 2015 – od 10 800 do 14 900 poj. /dobę.
Podmiot publiczny Ministerstwo Infrastruktury MI / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu inwestycja liniowa pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 1 463 729 837,12 zł
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariatDDP@mi.gov.pl
Tel.: 22 630 17 00