Przejdź do treści
Strona główna

Rozwój systemu kanalizacji w Węglińcu.

Rozwój systemu kanalizacji w Węglińcu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem postępowania jest wybór partnera prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie infrastruktury obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej w obszarze zwartej zabudowy w Czerwonej Wodzie, Ruszowie i Starym Węglińcu oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej w Węglińcu.
Podmiot publiczny Gmina Węgliniec - Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Węgliniec, Ruszów, Czerwona Woda, Stary Węgliniec
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 42 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: wegliniec@wegliniec.pl
Tel.: 75 771 14 35