Przejdź do treści
Strona główna

Rozbudowa pawilonu łóżkowego w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

Rozbudowa pawilonu łóżkowego w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie
Syntetyczny opis projektu Celem projektu jest poprawa warunków bytowych pacjentów Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. poprzez rozbudowę pawilonu łóżkowego, co pozwoli na rozgęszczenie łóżek na istniejących wieloosobowych salach chorych i dokonanie ich przebudowy na sale 2 osobowe z węzłami sanitarnymi oraz przeniesienie oddziału chirurgii ortopedycznej z zabytkowego budynku Zamek.
Podmiot publiczny Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Korfantów
Województwo Opolskie
Sektor podstawowy Ochrona zdrowia
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 18 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ocr@ocr.pl
Tel.: 77 434 40 05