Przejdź do treści
Strona główna

Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: ZP/PPP/1/2018

Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: ZP/PPP/1/2018
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem Przedsięwzięcia jest dalsza rozbudowa Opery Wrocławskiej w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zagospodarowanie części nieruchomości przewidzianej pod zabudowę w ramach Przedsięwzięcia obiektem celu publicznego oraz obiektem (obiektami) celu komercyjnego, zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Podmiot publiczny Opera Wrocławska
Rodzaj podmiotu publicznego Samorządowa instytucja kultury
Lokalizacja projektu Wrocław
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Kultura
Data wszczęcia postępowania 04-09-2018
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 22 450 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl
Tel.: 71 370 88 50