Przejdź do treści
Strona główna

Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: ZP/PPP/1/2018

Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Numer referencyjny: ZP/PPP/1/2018
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem Przedsięwzięcia jest dalsza rozbudowa Opery Wrocławskiej w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zagospodarowanie części nieruchomości przewidzianej pod zabudowę w ramach Przedsięwzięcia obiektem celu publicznego oraz obiektem (obiektami) celu komercyjnego, zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Podmiot publiczny Opera Wrocławska
Partner prywatny Samorządowa instytucja kultury
Rodzaj podmiotu publicznego Samorządowa instytucja kultury
Lokalizacja projektu Wrocław
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Kultura
Data wszczęcia postępowania 04-09-2018
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 22 450 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl
Tel.: 71 370 88 50