Przejdź do treści
Strona główna

Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Boguchwała

Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie miasta Boguchwała
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem Przedsięwzięcia jest zagospodarowanie na cele sportowe i rekreacyjne terenów gminnych zlokalizowanych między ulicą Eugeniusza Kwiatkowskiego w gminie Boguchwała w sąsiedztwie rzeki Wisłok. W ramach Przedsięwzięcia przewidziana jest realizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego, obejmującego basen, oraz pozostałe komplementarne funkcje jak np. halę sportową, boiska piłkarskie (podmiot publiczny z góry nie przesądza jednak charakteru i zakresu dodatkowych funkcji sportowych). Podstawowym celem infrastrukturalnym podmiotu publicznego jest budowa krytej pływalni na użytek mieszkańców Gminy Boguchwała wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wewnętrznym układem komunikacyjnym.
Podmiot publiczny Gmina Boguchwała - Urząd Miejski w Boguchwale
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Boguchwała
Województwo Podkarpackie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 31-12-2020
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 15 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um@boguchwala.pl
Tel.: 17 87 55 200