Przejdź do treści
Strona główna

Rozbudowa Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego "Słowianka" w Gorzowie Wielkopolskim o bursę sportową.

Rozbudowa Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego "Słowianka" w Gorzowie Wielkopolskim o bursę sportową.
Syntetyczny opis projektu Zaprojektowanie i budowa zaplecza obiektów sportowych zarządzanych przez Centrum Słowianka Sp z o.o. w Gorzowie, obejmujący rozbudowę zaplecza biurowego i gastronomicznego wraz z bursą dla uczniów szkoły sportowej oraz sportowców niekorzystających z infrastruktury sportowej w Gorzowie Wielkopolskim.
Podmiot publiczny Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o.
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Spółka komunalna
Lokalizacja projektu Gorzów Wielkopolski
Województwo Lubuskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@slowianka.pl
Tel.: 95 733 85 00 /02