Przejdź do treści
Strona główna

Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc – przebudowa Placu Wolności wraz z budową parkingu podziemnego.

Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc – przebudowa Placu Wolności wraz z budową parkingu podziemnego.
Syntetyczny opis projektu Projekt obejmuje rewitalizację Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego pod płytą placu. Inwestycja zakłada budowę dwupoziomowego podziemnego parkingu, usytuowanego pod powierzchnią Placu Wolności, na około 261 miejsc parkingowych, a także przebudowę (rewitalizację) Placu z budową obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej, elementów zagospodarowania przestrzeni - amfiteatr, miejsce zabaw, tereny zieleni.
Podmiot publiczny Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Kielce
Województwo Świętokrzyskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania brak zmian
Status realizacji Wybór doradców
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 45 500 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: boi@mzd.kielce.pl
Tel.: 41 34 02 800