Przejdź do treści
Strona główna

Rewitalizacja kwartału Targowa - Ząbkowska - Brzeska - Kijowska

Rewitalizacja kwartału Targowa - Ząbkowska - Brzeska - Kijowska
Syntetyczny opis projektu Zadanie publiczne: remont kamienic komunalnych, budowa mieszkań miejskich, budowa przestrzeni publicznej przewidzianej w planie miejscowym oraz drogi publicznej, dostępny handel w ramach części bazaru pozostałej w zasobie miejskim, obiekty oświatowe. Komponent komercyjny: mieszkania na sprzedaż i wynajem, handel, gastronomia, usługi, przestrzenie coworkingowe, parking podziemny.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Wybór doradców
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 450 000 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@um.warszawa.pl
Tel.: 22 443 07 56