Przejdź do treści
Strona główna

Rewitalizacja famuł fabrykanckich przy ul. Ogrodowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na zaprojektowaniu, wyremontowaniu oraz eksploatacji famuł fabrykanckich w Łodzi.

Rewitalizacja famuł fabrykanckich przy ul. Ogrodowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na zaprojektowaniu, wyremontowaniu oraz eksploatacji famuł fabrykanckich w Łodzi.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem postępowania będzie zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wyremontowaniu, eksploatacji kompleksu famuł fabrykanckich przy ul. Ogrodowej 24, 26, 28 oraz zagospodarowaniem terenów włączonych do postępowania.
Podmiot publiczny Łódzka Spółka Infrastrukturalna SP. Z o.o.
Rodzaj podmiotu publicznego Inne
Lokalizacja projektu Łódź
Województwo Łódzkie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania 05-03-2021
Status realizacji Nabór wniosków
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: kontakt@lsi.lodz.pl
Tel.: 42 66 49 100