Przejdź do treści
Strona główna

Rewitalizacja centrum gminy Ornontowice wraz z budową obiektu na cele kulturalne i zagospodarowaniem terenu (Rynek)

Rewitalizacja centrum gminy Ornontowice wraz z budową obiektu na cele kulturalne i zagospodarowaniem terenu (Rynek)
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa budynku dla celów kultury o pow. zabudowy 1201,36 m2, pow. całkowitej 3010,0 m2, pow. netto 2520,48 m2, wys. budynku max 13,24 m wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej do funkcji Rynku. Budynek będzie zawierał salę widowiskową wraz z zapleczem, garderobami i foyer, część administracyjną, magazynową, techniczną, sale dla organizacji społecznych, salki na zajęcia plastyczne, fotograficzne, taneczne, izbę regionalną i kawiarnię. Zagospodarowanie będzie obejmowało wyburzenie istniejącego obiektu, wykonanie płyty Rynku dla celów publicznych z fontannami i zagospodarowaniem oraz realizację pierzei dla celów komercyjnych (budynki biurowe/handlowe/usługowe).
Podmiot publiczny Gmina Ornontowice
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Ornontowice
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 15 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ug@ornontowice.pl
Tel.: 32 330 62 00