Strona główna

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem umowy koncesji jest rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowe Łęgonice.
Podmiot publiczny Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Nowe Łegonice
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Gospodarka odpadami
Data wszczęcia postępowania 16-09-2020
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na usługi
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl
Tel.: 48 674 10 98