Strona główna
Realizacja największej inwestycji w formule PPP w Polsce!

Realizacja największej inwestycji w formule PPP w Polsce!

  • Data publikacji: 09-11-2020r
  • Sektor: Horyzontalny

Zarząd Portu Gdynia ogłosił przetarg na wybór partnera prywatnego, który zajmie się budową Portu Zewnętrznego. To największa inwestycja w Polsce, która powstanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Jednocześnie jest ona największym tego typu projektem rządowym. „To duży sukces. Spodziewamy się zainteresowania międzynarodowych inwestorów branżowych i finansowych” – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.

U wejścia do obecnego portu w Gdyni powstanie nowy głębokowodny terminal kontenerowy. Wartość inwestycji wyniesie około 3,5 miliarda złotych. Będzie to największy do tej pory projekt rządowy realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ważny projekt

– To bardzo ważny projekt dla rynku PPP. Realizacja tej inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pokazuje, że dziś, w czasach nie najłatwiejszych dla gospodarki, skutecznie korzystamy z różnych źródeł finansowania inwestycji publicznych. Mimo pandemii nie zwalniamy prac, a postępowanie na wybór partnera prywatnego zostało ogłoszone zgodnie z zapowiadanym terminem – zaznaczył wiceminister Waldemar Buda.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako centralna jednostka do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce jest aktywnie zaangażowana w przygotowanie tego projektu do realizacji w formule PPP. Rozbudowa Portu Gdynia to jedna z inwestycji realizujących zobowiązanie przyjęte w „Polityce rządu w zakresie rozwoju rynku PPP”.

Port otwarty na przyszłość

Inwestycja ma być portem głębokowodnym mającym możliwość obsługiwania największych statków o długości nawet 430 metrów. Port, wyposażony w intermodalny terminal kolejowy, będzie służył do przeładunku kontenerów. Aby ułatwić dostęp do Portu Zewnętrznego, zostanie wybudowanych 130 kilometrów linii kolejowych. Znajdzie się w nim również miejsce do składowania komponentów morskich farm wiatrowych. Wstępna zakładana docelowa przepustowość terminala  wyniesie 2,5 miliona TEU.

– To inwestycja, dzięki której powstaną nowe miejsca pracy. W samym porcie będzie ich 700, a w otoczeniu branżowym ponad 4 tysiące. Jak wykazały analizy, z realizacji projektu skorzystają nie tylko miasto i region – Gdynia, metropolia trójmiejska i województwo pomorskie – lecz także Skarb Państwa. Inwestycja jest korzystna w wielu obszarach – podkreślił wiceminister Buda.

Kalendarium w skrócie

15 listopada 2019 roku zarząd Portu Morskiego Gdynia podpisał umowę na doradztwo z konsorcjum trzech firm – EY, Databout oraz Domański Zakrzewski Palinka. Ich zadaniem jest wsparcie zarządu w procesie prowadzącym do zawarcia i realizacji umowy z partnerem prywatnym. Prace doradców współfinasowane są ze środków MFiPR, a zespół ekspertów MFiPR bierze udział w pracach doradców wspólnie z zespołem Portu Gdynia.

Na mocy ogłoszonego na początku listopada br.  przetargu w 2023 roku zostanie wybrany partner prywatny, z którym Port Gdynia podpisze umowę PPP. Zgodnie z planem roboty budowlane rozpoczną się w 2025 roku i wraz z etapem wyposażenia terminala potrwają do 2028 roku, w którym jest planowane zakończenie inwestycji.

Zachęcamy do obejrzenia wypowiedzi Ministra Waldemara Budy Pełnomocnika Rządu ds. PPP na ten temat