Przejdź do treści
Strona główna

Przebudowa zewnętrznego kąpieliska miejskiego w Gorlicach przy ul. Sportowej wraz z budową obiektów towarzyszących

Przebudowa zewnętrznego kąpieliska miejskiego w Gorlicach przy ul. Sportowej wraz z budową obiektów towarzyszących
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem projektu jest przebudowa zewnętrznego kąpieliska miejskiego (basenu otwartego) w Gorlicach na nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny, przyjazny dla osób w różnym wieku oraz niepełnosprawnych. W ramach inwestycji niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie poszczególnych branż, nadzór inwestorski i autorski, budowa nowych układów technologii uzdatniania wody basenowej, przebudowa niecek, budowa brodzika dla dzieci, wodnego placu zabaw, ziemnego placu zabaw, pawilonu obsługi kąpieliska, zaplecza sanitarnego, montaż małej architektury, wykonanie przyłączy technicznych i instalacji zewnętrznych, uporządkowanie terenu. Miasto Gorlice jest właścicielem terenu, posiada opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy.
Podmiot publiczny Miasto Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gorlice
Województwo Małopolskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 10 406 500,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um@um.gorlice.pl
Tel.: 18 35 51 237