Strona główna

Przebudowa świetlicy

Przebudowa świetlicy
Syntetyczny opis projektu Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luboszycy działka nr 297 Gmina Jemielno
Podmiot publiczny Urząd Gminy Jemielno
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Jemielno
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Edukacja
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 150 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: inwestycje@jemielno.pl
Tel.: 65 544 74 79