Przejdź do treści
Strona główna

Przebudowa Stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza oraz boiska sportowego przy ul. Sportowej

Przebudowa Stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza oraz boiska sportowego przy ul. Sportowej
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem projektu jest przebudowa Stadionu w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza oraz boiska sportowego przy ul. Sportowej. W ramach inwestycji niezbędne jest: STADION: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie poszczególnych branż, nadzór inwestorski. Budowa ogrodzenia zewnętrznego, budowa bieżni tartanowej (z bieżnią do skoku w dal, rzutnią treningową), nawodnienie płyty boiska, budowa oświetlenia, budowa budynku dla zawodników, budowa trybuny krytej, wykonanie monitoringu i nagłośnienia całego stadionu, modernizacja boisk treningowych, budowa trybuny gości, komunikacja i parking. BOISKO SPORTOWE: Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z montażem osprzętu sportowego, budowa budynku zaplecza szatniowego wraz przyłączami, przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wraz z wykonaniem drenażu, budowa murku oporowego od strony koryta sąsiadującej rzeki, budowa chodników i place z kostki brukowej betonowej, aranżacja zieleni, roboty budowlane w zakresie demontażu i montażu przyłącza elektrycznego wraz z oświetleniem i niezbędnymi pomiarami. Miasto Gorlice jest właścicielem terenu, posiada projekt architektoniczno-budowlany przebudowy boiska oraz budynku zaplecza, nie posiada projektu dot. stadionu.
Podmiot publiczny Miasto Gorlice - Urząd Miejski w Gorlicach
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gorlice
Województwo Małopolskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 6 910 500,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um@um.gorlice.pl
Tel.: 18 35 51 237