Przejdź do treści
Strona główna

Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego.

Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego.
Syntetyczny opis projektu Projekt obejmuje przebudowę Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego, a także budową obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej elementów zagospodarowania. Główną część inwestycji stanowi budowa dwupoziomowego podziemnego parkingu, usytuowanego pod powierzchnią istniejącego Placu Wolności, na około 261 miejsc parkingowych. Przedmiotem inwestycji jest również zagospodarowanie przestrzeni na i wokół Placu Wolności. Na powyższe składają się elementy: infrastruktura techniczna, mała architektura, amfiteatr, miejsce zabaw oraz tereny zieleni.
Podmiot publiczny Miasto Kielce - Urząd Miasta Kielce
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Kielce
Województwo Świętokrzyskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania IV kwartał 2021 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 48 585 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: coi@um.kielce.pl
Tel.: 41 36 76 105