Przejdź do treści
Strona główna

Przebudowa obiektu nastawni byłej stacji transformatorowej na zaplecze administracyjno-techniczne z salą kameralną w Gdańsku w formule PPP

Przebudowa obiektu nastawni byłej stacji transformatorowej na zaplecze administracyjno-techniczne z salą kameralną w Gdańsku w formule PPP
Syntetyczny opis projektu Projekt zakłada iż wiodącą funkcją Sali są koncerty muzyki kameralnej, recitale przy widowni liczącej około 300 miejsc. W Sali będą miały również miejsce próby Orkiestry Filharmonii Bałtyckiej. Jako funkcja uzupełniająca, Sala będzie wykorzystywana dla celów konferencyjnych i wykładowych. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Nastawni, byłej stacji transformatorowej zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1 na działkach ewidencyjnych 6/10, 6/20, 6/26 obręb 099 nawiązywać będzie stylem i formą do budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie oraz dachu budynku głównego PFB z zachowaniem należytej staranności przy zachowaniu substancji zabytkowej obiektu z lat 1908/-46
Podmiot publiczny Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Inne
Lokalizacja projektu Gdańsk
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Kultura
Data wszczęcia postępowania I kwartał 2021
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 20 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@filharmonia.gda.pl
Tel.: 58 320 62 50