Przejdź do treści
Strona główna

Przebudowa kwartału przyległego do Rynku od strony południowo-zachodniej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Przebudowa kwartału przyległego do Rynku od strony południowo-zachodniej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wybudowanie budynku biurowo-handlowo-usługowego wraz z pełną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem, a następnie utrzymanie i zarządzanie powstałym obiektem w uzgodnionym wymiarze. Budynek powstanie przy ul. Karola Miarki w Mikołowie. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji na miejscu wyburzonego budynku byłej siedziby policji oraz oficyn położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta oraz Rynku.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Mikołów
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Mikołów
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania 03-03-2016
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 9 300 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: zam@mikolow.eu
Tel.: 32 344 85 05