Przejdź do treści
Strona główna

Przebudowa kwartału przyległego do Rynku od strony południowo-zachodniej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Przebudowa kwartału przyległego do Rynku od strony południowo-zachodniej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wybudowanie budynku biurowo-handlowo-usługowego wraz z pełną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem, a następnie utrzymanie i zarządzanie powstałym obiektem w uzgodnionym wymiarze. Budynek powstanie przy ul. Karola Miarki w Mikołowie. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji na miejscu wyburzonego budynku byłej siedziby policji oraz oficyn położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta oraz Rynku.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Mikołów
Partner prywatny Gmina miejska
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Mikołów
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania 03-03-2016
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 9 300 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: zam@mikolow.eu
Tel.: 32 344 85 05