Przejdź do treści
Strona główna

Przebudowa i zagospodarowanie obszaru promenady nadmorskiej w Ustce

Przebudowa i zagospodarowanie obszaru promenady nadmorskiej w Ustce
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu, sfinansowaniu, budowie, wieloletnim zarządzaniu oraz utrzymaniu obiektów i infrastruktury wytworzonej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i zagospodarowanie obszaru promenady nadmorskiej w Ustce" Celem projektu jest wykonanie przebudowy promenady nadmorskiej w Ustce wraz z budową mola i toalety podziemnej w zamian za wieloletnie udostepnienie części działki nr 15/22 na potrzeby budowy budynku posiadającego trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemną (na cele budowy parkingu podziemnego z wjazdem od ul. Żeromskiego). Podstawowym celem przedsięwzięcia jest wykonanie: - nowych nawierzchni ciągów spacerowych i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz systemem oczyszczania z odpadów komunalnych z zastosowaniem pojemników podziemnych i półpodziemnych; - wykonaniem zejść na plażę, zjazdów dla niepełnosprawnych z promenady na teren plaży oraz przebudowie jednego i budowie nowego zjazdu technicznego na teren plaży; - budową toalety podziemnej na wysokości planowanego do wykonania mola; - wykonaniem mola spacerowego wraz z obiektem usługowym na jego zakończeniu; - zapewnieniem wykonania niezbędnych przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych do obsługi obszaru plaży.
Podmiot publiczny Gmina Miasto Ustka
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Ustka
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania I kwartał 2021
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 22 226 100,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: bom1@um.ustka.pl
Tel.: 59 81 52 900