Przejdź do treści
Strona główna

Przebudowa i zagospodarowanie obszaru promenady nadmorskiej w Ustce

Przebudowa i zagospodarowanie obszaru promenady nadmorskiej w Ustce
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu, sfinansowaniu, budowie, wieloletnim zarządzaniu oraz utrzymaniu obiektów i infrastruktury wytworzonej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i zagospodarowanie obszaru promenady nadmorskiej w Ustce" Celem projektu jest wykonanie przebudowy promenady nadmorskiej w Ustce wraz z budową mola i toalety podziemnej w zamian za wieloletnie udostepnienie części działki nr 15/22 na potrzeby budowy budynku posiadającego trzy kondygnacje nadziemne i jedna podziemną (na cele budowy parkingu podziemnego z wjazdem od ul. Żeromskiego). Podstawowym celem przedsięwzięcia jest wykonanie: - nowych nawierzchni ciągów spacerowych i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz systemem oczyszczania z odpadów komunalnych z zastosowaniem pojemników podziemnych i półpodziemnych; - wykonaniem zejść na plażę, zjazdów dla niepełnosprawnych z promenady na teren plaży oraz przebudowie jednego i budowie nowego zjazdu technicznego na teren plaży; - budową toalety podziemnej na wysokości planowanego do wykonania mola; - wykonaniem mola spacerowego wraz z obiektem usługowym na jego zakończeniu; - zapewnieniem wykonania niezbędnych przyłączy elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych do obsługi obszaru plaży.
Podmiot publiczny Gmina Miasto Ustka
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Ustka
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania II kwartał 2023 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 22 226 100,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: bom1@um.ustka.pl
Tel.: 59 81 52 900