Przejdź do treści
Strona główna

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap III

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap III
Syntetyczny opis projektu Przebudowa drogi powiatowej mającej połączenie z siecią TEN-T - kontynuacja. Projekt przewiduje przebudowę ulicy Wojska Polskiego w Świeciu i skrzyżowań z ulicami sąsiednimi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Świętopełka do skrzyżowania z ulicą Wodną. Długość odcinka objętego przebudową/rozbudową wynosi ok. 2,7 km. Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę drogi wraz z infrastrukturą podziemną i nadziemną. Wzmocnienie nawierzchni drogi do KR 5. Przebudowę chodników i zatok autobusowych oraz sygnalizacji świetlnej. Po przebudowie planuje się zwiększenie nośności drogi powiatowej do 115 KN.
Podmiot publiczny Powiat Świecki
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Starostwo Powiatowe
Lokalizacja projektu Świecie
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Sektor podstawowy Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 15 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@csw.pl
Tel.: 52 568 31 00