Strona główna

Przebudowa drogi gminnej w m. Psary

Przebudowa drogi gminnej w m. Psary
Syntetyczny opis projektu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psary działki nr 250/1,250/2, 306 obręb 0016
Podmiot publiczny Urząd Gminy Jemielno
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Jemielno
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 278 347,10 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: inwestycje@jemielno.pl
Tel.: 65 544 74 79