Przejdź do treści
Strona główna

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pobiedziska

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pobiedziska
Syntetyczny opis projektu W ramach Przedsięwzięcia obowiązkiem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg zlokalizowanych w Gminie Pobiedziska. Zadanie obejmuje około 15 km dróg gminnych podzielonych na 23 podzadania, w większości do przebudowy w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej.
Podmiot publiczny Gmina Pobiedziska
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Pobiedziska
Województwo Wielkopolskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 31-12-2020
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 35 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@pobiedziska.pl
Tel.: 61 897 71 21