Strona główna

Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy

Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy

Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy.

Projekt obejmował przebudowę istniejącego w stanie surowym zamkniętym Domu Pomocy Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz dodatkowo na potrzeby działalności o charakterze komplementarnym z zakresu opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

W 2009 r. Gmina Kobylnica przejęła obiekt w stanie surowym zamkniętym, który ulegał stopniowej dewastacji. W wyniku współpracy w ramach PPP na rzecz utworzenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego powstał nowoczesny obiekt, w którym obecnie jest 126 miejsc dla pensjonariuszy, a zatrudnienie znalazło ponad 70 osób.  

Podmiot publiczny wniósł wkład własny w postaci gruntu oraz budynku w stanie surowym zamkniętym. Natomiast partner prywatny zgodnie z umową, odpowiada za całość ryzyk związanych z prowadzeniem robót budowlanych, finansowaniem przedsięwzięcia do chwili oddania obiektu do użytkowania, finansowaniem przedsięwzięcia i prowadzonej działalności na etapie eksploatacyjnym, dbaniem o jakość i standard świadczonych usług, utrzymywaniem obiektu w stanie niepogorszonym.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w październiku 2010 r., a okres trwania umowy mija w kwietniu 2040 r.  

 

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji