Przejdź do treści
Strona główna

Specyfika projektów hybrydowych

Perspektywa finansowa 2021-2027

Przepisy poświęcone specyfice projektów hybrydowych znalazły się w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060. W przepisach określone zostały przede wszystkim:

  • definicja operacji PPP (projektu hybrydowego)
  • definicja beneficjenta w ramach PPP
  • formy dofinansowania dla PPP
  • kwalifikowalność wydatków ponoszonych w projektach hybrydowych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało Komentarz do ww. przepisów (rozdział. 13 dokumentu).

Perspektywa finansowa 2014-2020

Projekty hybrydowe były z powodzeniem realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Największa liczba projektów dot. sektora efektywności energetycznej. Zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami projektów hybrydowych:

1. Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza

2. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi publikacjami dot. specyfiki projektów hybrydowych perspektywy 2014-2020:

1. Partnerstwo Publiczno-Publiczne w ramach funduszy UE 2014-2020 (projekty hybrydowe) grudzień 2015 r.

2. Partnerstwo publiczno-prywatne w nowym okresie programowania (2014-2020). Komentarz do przepisów Rozporządzenia Ogólnego na lata 2014-2020 w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

Jeśli mają Państwa jakiekolwiek pytania dot. projektów hybrydowych, zapraszamy do kontaktu: rozwojppp@mfipr.gov.pl