Przejdź do treści
Strona główna
Prekonsultacje Założeń aktualizacji Polityki PPP zakończone

Prekonsultacje Założeń aktualizacji Polityki PPP zakończone

  • Data publikacji: 27-06-2022r
  • Sektor: Prawny

Zakończyliśmy wstępne konsultacje założeń do aktualizacji Polityki PPP. Po zapoznaniu się z opiniami podmiotów zewnętrznych opracowaliśmy zmodyfikowany projekt dokumentu. Dziękujemy wszystkim recenzentom za wskazanie istotnych kwestii, które powinny znaleźć odniesienie we właściwym tekście zaktualizowanej Polityki PPP.

Nowa Polityka PPP zaplanowana jest do 2030 r.  Dokument będzie oparty, jak dotychczas, o Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ale istotnym elementem, będzie również Krajowy Plan Odbudowy, a także inne dokumenty strategiczne i programowe. Polityka PPP będzie odnosić się do ustawy o PPP, do prawa zamówień publicznych i ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. W założeniach przedstawiliśmy również bieżącą diagnozę rynku PPP w Polsce i zaproponowaliśmy działania, które mają przyczynić się do osiągnięcia głównego celu działań w obszarze PPP na szczeblu rządowym – tj. zwiększenia skali inwestycji w formule PPP, przy założeniu podwyższenia ich efektywności oraz maksymalizacji korzyści ekonomiczno-społecznych.

Kolejnym etapem naszych prac będzie opracowanie treści zaktualizowanej Polityki PPP.