Przejdź do treści
Strona główna
PPP szerzej wykorzystywane w sektorze efektywności energetycznej!

PPP szerzej wykorzystywane w sektorze efektywności energetycznej!

  • Data publikacji: 23-04-2021r
  • Sektor: Efektywność energetyczna

20 kwietnia 2021 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca możliwość szerszego wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w umowach o poprawę efektywności energetycznej.

Ustawa przewiduje, że od początku 2022 r. przy wyborze dostawcy usług związanych z poprawą efektywności energetycznej (poprawa składnika majątkowego mająca na celu oszczędności zużycia energii wraz z wieloletnim świadczeniem usług związanych z użyciem energii) stosować należy wybrane regulacje ustawy o PPP.

Zastosowanie ustawy o PPP pozwoli na korzystanie z różnych trybów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, a jednocześnie da większą swobodę w kształtowaniu relacji między stronami umowy. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku ESCO, wyłączone zostało stosowanie przepisów niedostosowanych do specyfiki sektora efektywności energetycznej.

Ponadto, zobowiązania podmiotu publicznego wynikające z umów zawieranych z dostawcą usług mających na celu poprawę efektywności energetycznej nie będą wpływać na poziom długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych, jeżeli dostawca usług przejmie większość ryzyka budowy i ryzyka związanego z utrzymaniem gwarantowanego poziomu oszczędności energii. Takie podejście  ograniczy niepewność podmiotów publicznych co do klasyfikacji  tzw. umów ESCO jako tytułów dłużnych. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło już prace nad rozporządzeniem wykonawczym określającym zasady zaliczania zobowiązań do państwowego długu publicznego.

Nowe zasady będą mieć zastosowanie do umów zawieranych w wyniku postępowań wszczynanych od 1 stycznia 2022 roku.

 Z przepisami można się zapoznać tutaj