Przejdź do treści
Strona główna
Powołano Zespół do spraw rządowych projektów realizowanych w formule PPP

Powołano Zespół do spraw rządowych projektów realizowanych w formule PPP

  • Data publikacji: 23-10-2019r
  • Sektor: Horyzontalny

Zarządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. powołano Zespół do spraw rządowych projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Celem Zespołu jest wsparcie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w propagowaniu zwiększania wykorzystania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze rządowym.

Do jego zadań będzie należało w szczególności:

  1. opiniowanie przekazanych Zespołowi projektów aktów prawnych i innych dokumentów pod kątem stwarzania warunków, by partnerstwo publiczno-prywatne było jedną z opcji rozważanych w podejmowaniu decyzji o wyborze metody realizacji inwestycji;
  2. proponowanie nowych projektów i działań w jednostkach podległych i nadzorowanych przez poszczególne ministerstwa i urzędy centralne wspierających formułę partnerstwa publiczno-prywatnego;
  3. proponowanie rozwiązań dotyczących zmian legislacyjnych ułatwiających realizację projektów rządowych w formule PPP;
  4. proponowanie i opiniowanie działań w zakresie promocji partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu efektywnej realizacji zadań publicznych przez organy administracji rządowej.

 

Tekst Zarządzenia