Przejdź do treści
Strona główna

Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz z wdrożeniem systemu zarządzania energią w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu oraz wykonanie remontu budowlanego budynku B-B1-B2 („Projekt”). Obowiązki Partnera Prywatnego obejmą sfinansowanie, zaprojektowanie części zakresu Projektu dla której Podmiot Publiczny nie posiada dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych i robót remontowo-budowlanych mających na celu poprawę właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.
Podmiot publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka służby zdrowia
Lokalizacja projektu Sosnowiec
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 06-10-2015
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 121 450 391,06 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: zam.publ@wss5.pl
Tel.: 32 368 24 49