Przejdź do treści
Strona główna

Poprawa efektywności energetycznej Gminy Wyszków poprzez modernizację oświetlenia ulicznego

Poprawa efektywności energetycznej Gminy Wyszków poprzez modernizację oświetlenia ulicznego
Syntetyczny opis projektu Zadanie polegać będzie na wymianie min. 50 % opraw świetlnych, z 5500 szt. znajdujących się na terenie Gminy Wyszków, na oprawy energooszczędne. Zadanie skupiać się będzie głównie na terenie miasta Wyszków.
Podmiot publiczny Gmina Wyszków
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Wyszków
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 8 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: gmina@wyszkow.pl
Tel.: 29 742 42 01