Przejdź do treści
Strona główna

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Granowo. Numer referencyjny: IRŚ.271.0.15.2018

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Granowo. Numer referencyjny: IRŚ.271.0.15.2018
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz związanych z nimi dostaw, służących modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Granowo (wstępnie są to dwie szkoły) oraz utrzymanie tych obiektów, w tym zarządzanie gospodarką energetyczną w tych obiektach przy zastosowaniu zdalnego systemu sterowania, w celu osiągnięcia zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz redukcji emisji CO2.
Podmiot publiczny Gmina Granowo - Urząd Gminy w Granowie
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Granowo, Bielawy
Województwo Wielkopolskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 06-09-2018
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 1 500 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak - planowane
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: granowo@granowo.pl
Tel.: 61 447 20 67