Przejdź do treści
Strona główna

Poprawa efektywności energetycznej 22 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)

Poprawa efektywności energetycznej 22 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi dostaw służących modernizacji energetycznej 22 obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych oraz utrzymanie obiektów, w tym zarządzanie gospodarką energetyczną w tych obiektach, czego rezultatem będzie m.in. zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w budynkach objętych realizacją przedsięwzięcia.
Podmiot publiczny Urząd Miejski w Wałbrzychu
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Wałbrzych
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 28-12-2020
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 11 337 022,79 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@um.walbrzych.pl
Tel.: 74 66 55 238