Przejdź do treści
Strona główna
Polityka PPP do roku 2030 przyjęta przez Radę Ministrów!

Polityka PPP do roku 2030 przyjęta przez Radę Ministrów!

  • Data publikacji: 27-09-2023r
  • Sektor: Horyzontalny

Polityka PPP do roku 2030 przyjęta przez Radę Ministrów!

25 września 2023 r. Rada Ministrów przyjęła Politykę PPP do roku 2030.

W miejsce dotychczas obowiązujących wejdą nowe rozwiązania dostosowane do obecnej sytuacji na rynku PPP.

Polityka PPP 2030 nakierowana jest na „upowszechnianie formuły PPP na rzecz zapewnienia efektywności, jakości oraz trwałości inwestycji publicznych przy założeniu długoterminowej maksymalizacji korzyści społeczno-ekonomicznych”.

  • W ramach 14 zaplanowanych w Polityce PPP 2030 działań w dalszym ciągu będziemy zmierzać do zwiększenia świadomości jednostek publicznych w zakresie rozważania PPP jako równoważnej i alternatywnej do zamówień publicznych metody realizacji zadań.
  • Kontynuowane będą prace nad otoczeniem prawnym (kompleksowość przepisów prawnych) i systemowym (aktualizacja i opracowanie dodatkowych dokumentów systemowych) dla PPP.
  • W dalszym ciągu będziemy zapewniać szeroką ofertę szkoleń.
  • Dostępne będą oferowane przez Centralną Jednostkę ds. PPP wsparcie projektów, opinia PPP i test PPP.
  • Odpowiadając na zidentyfikowane bariery dot. finansowania projektów PPP dążyć będziemy do uruchomienia instrumentu oferującego preferencyjne finansowanie zwrotne dla projektów PPP.
  • Wypracowane zostaną także szczegółowe wytyczne, które przejrzyście wskażą, jak należy przyporządkować poszczególne wydatki do kategorii bieżące lub majątkowe.
  • Podejmiemy również działania zmierzające do poprawy sektorowego zarządzania projektami PPP.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem: Polityka PPP 2030 (PDF 2MB)