Strona główna
Podsumowanie konferencji „Dobry klimat w PPP!”

Podsumowanie konferencji „Dobry klimat w PPP!”

  • Data publikacji: 01-10-2020r
  • Sektor: Horyzontalny

Czy jest w Polsce dobry klimat dla PPP ? – odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy konferencji on-line zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

„(…) na pozytywną sytuację wpływa w dużej mierze to, co w ostatnich latach dzieje się na rynku PPP. Od przyjęcia "Polityki Rządu w zakresie rozwoju PPP" w lipcu 2017 r. nasze Ministerstwo konsekwentnie realizuje konkretne działania, które mają na celu ułatwienie wykorzystania PPP. (…)” – zauważyła Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak otwierając konferencję.

Z kolei Minister Waldemar Buda, Pełnomocnik Rządu ds. PPP podkreślił, korzyści jakie dla samorządów płyną z PPP, gdy jest ono odpowiednio stosowane. Zwrócił również uwagę na znaczenie doświadczeń w wykorzystaniu tej formuły.

Biorący udział w panelach dyskusyjnych i prezentacjach przedstawiciele podmiotów publicznych, prywatnych i instytucji finansujących zgodnie potwierdzili konieczność sięgania po innowacyjną formułę jaką jest PPP, które wraz z ograniczeniem innych źródeł finansowania może pozwolić na zaspokajanie tak licznych przecież potrzeb społecznych.

Eksperci biorący udział  w konferencji pozytywnie ocenili dokonane już zmiany systemowe na rynku PPP – np. przeprowadzone przez MFiPR zmiany prawne. Uznali, że w chwili obecnej dla rozwoju PPP w Polsce szczególne znaczenie mają udane projekty PPP i dzielenie się wiedzą na temat doświadczeń w tym zakresie oraz zaangażowanie instytucji finansowych w rynek PPP,

Prelegenci wskazywali również na kluczowe elementy, które mogą pozwolić na udaną realizację projektów PPP:

  • Odpowiednie przygotowanie projektu
  • Odpowiedni podział ryzyk między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym
  • Zapewnienie bankowalności projektu
  • Prawidłowe przeprowadzenie procedury wyboru partnera prywatnego
  • Właściwe skonstruowanie umowy PPP
  • Właściwe zarządzanie umową PPP.

W ten sposób kompleksowo objęte zostały zagadnienia z całego cyklu życia projektu,

W każdym z tych zagadnień słuchacze mogli uzyskać wiele cennych rad i wskazówek.

Konferencja miała również wymiar bardzo praktyczny,  dała bowiem możliwość zapoznania się podczas konferencji z przykładami projektów PPP realizowanych z sukcesem – zaprezentowane zostały 2 największe projekty PPP - projekt spalarni odpadów w Olsztynie i spalarni odpadów w Poznaniu, Te przykłady pokazują, że nawet duże projekty, skomplikowane pod kątem finansowym, bo łączące PPP ze środkami UE są możliwe. Infrastruktura transportowa to jeden z głównych sektorów inwestycji realizowanych przez samorządy – dlatego wśród prezentowanych projektów znalazł się również przygotowywany projekt budowy, przebudowy i utrzymania dróg w województwie kujawsko – pomorskim. Pokazane zostały też inwestycje o mniejszym wymiarze finansowym, ale równie ważne dla lokalnej społeczności jak projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w Ząbkach, Nie zabrakło pokazania przykładu przygotowywanego projektu rządowego – budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni.

Relację z konferencji można zobaczyć tutaj

Zobacz też jak dobry klimat w PPP widzą eksperci - zapraszamy na krótki film: