Przejdź do treści
Strona główna
Olsztyn zrealizuje projekt PPP!

Olsztyn zrealizuje projekt PPP!

  • Data publikacji: 03-12-2019r
  • Sektor: Efektywność energetyczna

W dniu 28 listopada 2019 r. zawarta została umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym pomiędzy spółkami MPEC Olsztyn i Dobra Energia dla Olsztyna. W ramach projektu zrealizowana zostanie instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z kotłownią szczytową. Nowa elektrociepłownia w ponad 30% pokryje zapotrzebowanie miasta w ciepło, a także zapewni zagospodarowanie resztkowej frakcji palnej powstałej z przetworzenia odpadów komunalnych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego.

W ramach projektu realizowane są cele i polityki krajowe oraz unijne w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, rozwoju kogeneracji, przeciwdziałania zmianom klimatu, a także ochrony środowiska w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

Partner prywatny, który został wyłoniony w drodze konkurencyjnego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, będzie odpowiedzialny za wybudowanie instalacji oraz zarządzanie infrastrukturą przez okres 25 lat.

Projekt realizowany będzie z zaangażowaniem środków pochodzących z dotacji unijnej w ramach POIiŚ Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. Dotacja unijna pokryje ok. 30% kosztów związanych z budową nowej elektrociepłowni.