Przejdź do treści
Strona główna
Pierwsze posiedzenie zespołu ds. rządowych projektów PPP

Pierwsze posiedzenie zespołu ds. rządowych projektów PPP

  • Data publikacji: 08-11-2019r
  • Sektor: Horyzontalny

8 listopada w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się posiedzenie inauguracyjne Zespołu do spraw rządowych projektów realizowanych w formule PPP. Jego uczestnicy rozmawiali między innymi o stanie wdrażania i finansowaniu tych projektów.

– Musimy szukać finansowania inwestycji publicznych także poza funduszami z Unii Europejskiej, a taką możliwość daje formuła partnerstwa publiczno-prywatnego. Skokowy wzrost inwestycji w formule PPP jest możliwy, jeżeli w tę formę finansowania jeszcze bardziej zaangażują się samorządy. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oferuje kompleksowe wsparcie zarówno w przypadku projektów rządowych, jak i samorządowych, które powstają dzięki PPP – mówił Waldemar Buda, wiceminister inwestycji i rozwoju oraz pełnomocnik rządu do spraw PPP, który przewodniczył spotkaniu.

Pierwsze spotkanie dotyczyło między innymi efektywnego zarządzania projektami w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, portfolio potencjalnych rządowych projektów PPP czy wsparcia ministerstwa w przygotowaniu i realizacji tego typu inwestycji.

Zespół do spraw rządowych projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego został powołany na mocy Zarządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 21 października 2019 roku. Celem działalności zespołu jest proponowanie aktów prawnych, zmian legislacyjnych oraz innych dokumentów sprzyjających realizacji rządowych projektów PPP, proponowanie nowych rządowych projektów PPP i działań wspierających formułę partnerstwa publiczno-prywatnego, a także proponowanie i opiniowanie działań w zakresie promocji PPP jako instrumentu efektywnej realizacji zadań publicznych przez administrację rządową.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich ministerstw oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Prokuratorii Generalnej.