Przejdź do treści
Strona główna

Parkingi w Śródmieściu.

Parkingi w Śródmieściu.
Syntetyczny opis projektu Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie i eksploatację parkingów wraz z Infrastrukturą towarzyszącą: 1. Parking wielopoziomowy przy ul. Grunwaldzkiej. Parking pięciopoziomowy o powierzchni zabudowy 3 500 m2 i powierzchni użytkowej 16 770 m2 – 600 miejsc parkingowych. 2. Parking dwupoziomowy przy ul. Dąbrowskiego Parking dwupoziomowy o powierzchni zabudowy 2 700m2 i powierzchni użytkowej 5 175 m2 - 180 miejsc parkingowych. 3. Parking przy ul. Biskupa Czesława Domina. Parking dwupoziomowy o powierzchni parkingu podziemnego 729 m2 i powierzchni parkingu na terenie 1 487 m2 – 97 miejsc parkingowych. Budowa parkingów jest jednym z głównych elementów szerszej koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji koszalińskiego śródmieścia mającego na celu m.in. ograniczenie ruchu samochodowego w jego obszarze. Parkingi wielopoziomowe zlokalizowane będą na obrzeżach śródmieścia z docelową funkcją umożliwienia pozostawienia pojazdu przed wejściem do ścisłego centrum miasta (śródmieścia) bądź zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na transport niskoemisyjny.
Podmiot publiczny Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski w Koszalinie
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Koszalin
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 2022 r.
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na roboty budowlane
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 29 300 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
Tel.: 94 348 47 70