Strona główna
Parking PPP w Gorzowie Wielkopolskim

Parking PPP w Gorzowie Wielkopolskim

  • Data publikacji: 20-10-2020r
  • Sektor: Parkingi

Lubuski Urząd Wojewódzki planuje budowę parkingu w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc dla klientów i pracowników Urzędu oraz innych okolicznych instytucji i firm.

Zakłada się, że rolą partnera prywatnego będzie zaprojektowanie parkingu oraz zorganizowanie i  sfinansowanie prac, a następnie jego obsługa. Szczegółowe zasady współpracy, w tym rozliczeń między stronami zostaną określone w umowie PPP.

Obecnie rozpoczęto konsultacje rynkowe. Ich celem jest zbadanie czy przedsiębiorcy z branży parkingowej są potencjalnie zainteresowani udziałem w projekcie. Na podstawie zebranych informacji zostanie przygotowana wstępna koncepcja projektu, która zostanie poddana ocenie efektywności. Jeśli ocena potwierdzi możliwość realizacji projektu w modelu PPP rozpoczęty zostanie przetarg na wybór partnera prywatnego.

Departament PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wspiera przygotowanie projektu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami:

https://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Informacja/idn:21594.html