Przejdź do treści
Strona główna

Parking podziemny na terenie Folwarku Zachodniego i Wschodniego

Parking podziemny na terenie Folwarku Zachodniego i Wschodniego
Syntetyczny opis projektu Celem projektu jest zapewnienie lepszego dostępu dla turystów samochodowych do jednego z najważniejszych zabytków poprzez zagospodarowanie nieruchomości –– ul. St. Kostki Potockiego nr 7, 11 w Warszawie, nr działki 2/7, ob. 1-05-53, pow. 12921 m2, uregulowana w KW nr WA2M/00447550/6, poprzez realizację inwestycji składającej się z 2 części: a) komercyjnej - podziemny dwupoziomowy parking na ok 250-350 miejsc z infrastrukturą techniczną, b) publicznej - ok 50 miejsc parkingowych przeznaczonych do bezpłatnego wykorzystania przez muzeum w ustalonym zakresie; -toalety publicznej (odpłatnej), -stanowiska dozoru osobowego (ochrona całodobowa). Składową projektu powinna być również przebudowa istniejącej drogi dojazdowej do Muzeum od ul. Przyczółkowej (nowy wjazd - tunel podziemny).
Podmiot publiczny Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 44 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl
Tel.: 22 54 42 700