Przejdź do treści
Strona główna

Parking naziemny przy siedzibie LUW

Parking naziemny przy siedzibie LUW
Syntetyczny opis projektu Zadanie obejmuje budowę parkingu naziemnego w centrum Gorzowa Wielkopolskiego, przy siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, dla ok. 250 samochodów osobowych. Partner prywatny będzie prawo do eksploatacji parkingu i infrastruktury towarzyszącej, w tym prawo do pobierania pożytków. Celem Projektu jest zapewnienie miejsc parkingowych klientom i pracownikom LUW oraz pracownikom i interesantom sąsiednich instytucji.
Podmiot publiczny Lubuski Urząd Wojewódzki
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gorzów Wielkopolski
Województwo Lubuskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania II kwartał 2021 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 8 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: wojewoda@lubuskie.uw.gov.pl
Tel.: 95 7 851 100