Strona główna
Osiągnij sukces z PPP  - znamy zwycięzców konkursu!

Osiągnij sukces z PPP - znamy zwycięzców konkursu!

  • Data publikacji: 18-12-2020r
  • Sektor: Horyzontalny

We wrześniu ogłosiliśmy konkurs na najlepsze koncepcje projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Spośród 22 zgłoszonych pomysłów kapituła konkursowa wybrała trzy zwycięskie. To inwestycje, które powstaną w Katowicach, Łodzi i Włocławku.

Konkurs „Osiągnij sukces z PPP” został zorganizowany w trzech kategoriach – „Zielone Inwestycje”, „EkoBudynki” i „Przyjazne Otoczenie”. Samorządy, jednostki administracji rządowej oraz instytucje z sektora finansów publicznych mogły w nim zgłaszać projekty przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jednym z najważniejszych kryteriów podczas oceny projektów było to, czy przedsięwzięcie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju środowiska, jego ochrony i poprawy stanu klimatu.

– Dziś szukamy rozwiązań i narzędzi pobudzających gospodarkę w czasach rynkowego spowolnienia. Szansą na impuls rozwojowy w czasie pandemii są inwestycje publiczne. Rząd dokłada wszelkich starań, aby intensywnie wykorzystać dostępne środki krajowe i fundusze unijne do wsparcia inwestycji publicznych. Potrzeby inwestycyjne są ogromne, dlatego w tej sytuacji widzimy również szansę na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Nagrodą w konkursie jest kompleksowe wsparcie doradcze ekspertów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – prawne, techniczne, finansowo-ekonomiczne – na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Czas poznać zwycięzców

Do konkursu zgłoszono 22 pomysły, spośród których kapituła wybrała po jednym zwycięzcy w każdej z trzech kategorii. W pierwszej z nich – „Zielone Inwestycje” – nagrodzono Włocławek, który w formule partnerstwa publiczno-prywatnego planuje wybudować instalacje do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. To odpowiedź na problem, z którym w ostatnich latach zmaga się miasto, czyli brak miejsca do składowania odpadów i wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza. Planowana inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska, między innymi dzięki ograniczeniu emisji CO2 i innych gazów cieplarniany, a także będzie uzupełnieniem systemu ciepłowniczego.

W kategorii „EkoBudynki” zwyciężył projekt dotyczący adaptacji zabytkowych budynków pokopalnianych na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Przedsięwzięcie pozwoli na ochronę i rozwój kulturowego dziedzictwa Górnego Śląska. Przestrzeń poprzemysłowa zostanie zrewitalizowana, a odnowione budynki otrzymają nowe funkcje kulturalne i turystyczne. Budynki będą ekologiczne. Zostaną w nich zamontowane między innymi panele fotowoltaiczne czy oświetlenie LED. Będzie to kolejna wizytówka miasta.

Trzecim nagrodzonym pomysłem jest budowa Centrum Kreatywności i Nowych Technologii jako jedno z działań rewitalizacyjnych na terenie Starego Rynku w Łodzi. To koncepcja projektu, która zwyciężyła w kategorii „Przyjazne Otoczenie”. Jego celem jest reintegracja Starego Rynku z miastem. Mają temu posłużyć nowe technologie wykorzystywane do upowszechniania działalności kulturalnej, artystycznej i społecznej. Centrum ma być miejscem, w którym kultura, sztuka i technologia będą się wzajemnie uzupełniać, tak aby stać się bardziej dostępnymi dla odbiorców. Nowy budynek będzie również przyjazny dla środowiska. Realizacja projektu ma wesprzeć działania rewitalizacyjne zapoczątkowane przez miasto.

Czym jest partnerstwo publiczno-prywatne

PPP można zdefiniować jako wspólną inicjatywę partnerów z sektora publicznego i prywatnego dzielących się ryzykiem i odpowiedzialnością za realizację przedsięwzięcia, którego celem jest zwiększenie jakości usług publicznych. W odróżnieniu od tradycyjnej formy realizacji inwestycji, formuła PPP zakłada wieloletnią współpracę, w ramach której partner prywatny jest zaangażowany w projektowanie, budowę, finansowanie (w całości lub w części) oraz utrzymanie infrastruktury. Partnerstwo publiczno-prywatne może być stosowane w wielu sektorach, na przykład w służbie zdrowia (szpitale, przychodnie), oświacie (przedszkola, szkoły), kulturze (muzea) czy transporcie (infrastruktura drogowa, transport publiczny).

Ustawa o PPP obowiązuje od 2008 roku, a w 2018 roku została znowelizowana, aby dostosować przepisy do potrzeb polskiego rynku PPP. Do tej pory w Polsce podpisano 147 umów PPP na inwestycje, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Łączna wartość tych inwestycji to 7,5 miliarda złotych.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję centralnej jednostki PPP w Polsce oraz wdraża politykę rządu w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Doradza instytucjom publicznym realizującym inwestycje w formule PPP, a także tym, które planują realizację takich projektów. Cyklicznie organizuje również szkolenia i warsztaty oraz spotkania na platformie e-learningowej.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu: