Przejdź do treści
Strona główna

Osiągnięcie efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego oraz dobudowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z zapewnieniem finansowania.

Osiągnięcie efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego oraz dobudowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z zapewnieniem finansowania.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (wraz z dostawą infrastruktury oświetleniowej, materiałów, wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia) polegających na wymianie istniejących opraw, modernizacji, rozbudowy oraz konserwacji oświetlenia drogowego na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. Realizacja niniejszego zadania ma na celu osiągniecie przez Zamawiającego redukcji zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie uzyskanie oszczędności kosztów zużycia energii elektrycznej, ulepszenie, poprawienie oraz unowocześnienie oświetlenia ulicznego poprzez jego rozbudowę oraz modernizację. Zamawiający oczekuje, że pozyska Wykonawcę, który sfinansuje, zaprojektuje, wykona przedmiot zamówienia oraz będzie pełnić rolę „konserwatora” całej infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski w okresie obowiązywania umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
Podmiot publiczny Gmina Lwówek Śląski - Urząd Gminy i Miasta Lwówek Ślaski
Partner prywatny Gmina miejsko-wiejska
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Lwówek Śląski
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 22-08-2018
Status realizacji Nabór wniosków
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 6 097 560,98 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: urzad@lwowekslaski.pl
Tel.: 75 647 78 88