Przejdź do treści
Strona główna

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Łuków.

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Łuków.
Syntetyczny opis projektu Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Łuków w drodze wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 21.10.2016 o koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz. U z 2016 r. poz. 1920 z póź. zm) w związku z art 19 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16.12.2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2018 r poz. 2016 z póż. zm.). Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy: 1. określenie rodzaju transportu: przewozy autobusowe w publicznym transporcie, 2. określenie sieci komunikacyjnej: Linia komunikacyjna Nr 1 ulice: Farfak - Konarskiego - Dworcowa - Al.Kościuszki - Przemysłowa - 11 Listopada - Piłsudskiego - Wyszyńskiego - Partyzantów - 700 Lecia - Kiernickich - Wereszczakówny. Linia komunikacyjna Nr 2 ulice: Zapowiednik - Międzyrzecka - 11 Listopada - Al. Kościuszki - Piłsudskiego - Wyszyńskiego - Cieszkowizna. Linia komunikacyjna Nr 3 ulice: Łapiguz - Warszawska - Kilińskiego - Sienkiewicza - Rogalińskiego - Piłsudskiego - Siedlecka - Al. Wojska Polskiego - Ławecka - Armii Krajowej - Gałczyńskiego - Jana Pawła II - Konarskiego - Dworcowa. Linia komunikacyjna Nr 4 ulice: Nowopijarska - Międzyrzecka - Wyszyńskiego - Piłsudskiego - Siedlecka - Ławecka - Wiatraki - Zimna Woda - Turystyczna - Wypoczynkowa. Zmiana informacji: na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym(Dz. U z 2018 r poz. 2016 z póż. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
Podmiot publiczny Gmina Miasto Łuków
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Łuków
Województwo Lubelskie
Sektor podstawowy Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania maj 2020 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na usługi
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@um.lukow.pl
Tel.: 25 798 30 01