Przejdź do treści
Strona główna

Organizacja publicznego transportu zbiorowego na wydzielonym obszarze powiatu inowrocławskiego

Organizacja publicznego transportu zbiorowego na wydzielonym obszarze powiatu inowrocławskiego
Syntetyczny opis projektu Przedmiot zamówienia polega na świadczeniu usługi przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar powiatu inowrocławskiego, dla której Powiat Inowrocławski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.), Organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 113.)
Podmiot publiczny Starostwo Powiatowe
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Inowrocław
Województwo Kujawsko-pomorskie
Sektor podstawowy Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 02-10-2020
Status realizacji Nabór wniosków
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na usługi
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 62 155,20 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: komunikacja@inowroclaw.powiat.pl
Tel.: 52 35 92 204