Przejdź do treści
Strona główna

E-wytyczne

E-wytyczne

Przejdź do e-wytycznych


Tom I - Przygotowanie projektów 

Doświadczenia wielu rozwiniętych rynków PPP pokazują, że właściwie przygotowane i zrealizowane projekty PPP mogą przynieść korzyści wszystkim stronom uczestniczącym w przedsięwzięciu i szerzej, lokalnej społeczności. Formuła PPP umożliwia pełne wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności sektora prywatnego na wszystkich etapach realizacji inwestycji PPP, czego rezultatem jest podwyższenie jakości świadczonych społeczeństwu usług i poprawa standardu dostępnej infrastruktury.

Wytyczne w zakresie przygotowania projektów PPP są odpowiedzią na zapotrzebowanie na rekomendacje w zakresie dobrego przygotowania projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Są one zbiorem wskazówek, jak krok po kroku przygotować niezbędne analizy, konieczne do podjęcia decyzji o realizacji inwestycji w formule PPP. Obejmują okres od identyfikacji projektu do momentu wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego.

Przejdź do TOM 1

 

Tom II - Postępowania przetargowe

Wybór właściwego partnera prywatnego stanowi istotę udanego przedsięwzięcia PPP – to partner prywatny dzięki swoim umiejętnościom, wiedzy i doświadczeniu, we współpracy z podmiotem publicznym, ma zagwarantować wyższą jakość świadczonych usług publicznych, a w konsekwencji wyższy komfort życia użytkowników powstałej infrastruktury.

Wytyczne w zakresie postępowania przetargowego to zwięzły, przystępny i kompleksowy poradnik przedstawiający specyfikę trybu negocjacyjnego, zgodnie z którym odbywa się wybór partnera prywatnego. Szczególnej staranności dołożono, aby podkreślić w Wytycznych wszystkie najistotniejsze cechy postępowania PPP, które wyróżniają tę procedurę na tle tradycyjnych trybów znanych z PZP.

Przejdź do TOM 2