Przejdź do treści
Strona główna

Operator Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22

Operator Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22
Syntetyczny opis projektu Wybór partnera prywatnego pełniącego funkcję Operatora Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Klaster stanowi centrum społecznych i technologicznych innowacji realizujących ideę SMART City poprzez kreatywne łączenie sektora wiedzy i technologii z inkubacją przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Ideą Klastra jest przestrzeń zapewniająca warunki do pracy, nauki i spędzania wolnego czasu, integrująca różne środowiska i budująca społeczność innowacji. To miejsce dla powstających i tych funkcjonujących startupów i mikroprzedsiębiorstw, grup twórczych, organizacji społecznych, mieszkańców i grup nieformalnych. Klaster powstanie w dwóch przebudowanych budynkach magazynowych położonych na obszarze rewitalizacji. Pow. użytkowa: ok. 6 tys. m2, pow. zagospodarowania: 0,84 ha.
Podmiot publiczny Gmina Miejska Kraków
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Kraków
Województwo Małopolskie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Wybór doradców
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 40 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: pi.umk@um.krakow.pl
Tel.: 12 616 15 48