Przejdź do treści
Strona główna

Operator Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22

Operator Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22
Syntetyczny opis projektu Wybór partnera prywatnego pełniącego funkcję Operatora Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Klaster stanowi centrum społecznych i technologicznych innowacji realizujących ideę SMART City poprzez kreatywne łączenie sektora wiedzy i technologii z inkubacją przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Ideą Klastra jest przestrzeń zapewniająca warunki do pracy, nauki i spędzania wolnego czasu, integrująca różne środowiska i budująca społeczność innowacji. To miejsce dla powstających i tych funkcjonujących startupów i mikroprzedsiębiorstw, grup twórczych, organizacji społecznych, mieszkańców i grup nieformalnych. Klaster powstanie w dwóch przebudowanych budynkach magazynowych położonych na obszarze rewitalizacji. Pow. użytkowa: ok. 6 tys. m2, pow. zagospodarowania: 0,84 ha.
Podmiot publiczny Gmina Miejska Kraków
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Kraków
Województwo Małopolskie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania 18-11-2022
Status realizacji Nabór wniosków
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 61 955 270,79 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: pi.umk@um.krakow.pl
Tel.: 12 616 15 48