Strona główna

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kobyłce.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kobyłce.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kobyłka. W ramach zamówienia będzie odpowiedzialny za: Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej; Dokonanie niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, zgód, decyzji umożliwiających wykonanie zamówienia; Przeprowadzenie wymiany do 3000 opraw oświetleniowych w miejscach obecnego zamontowania, zlokalizowanych na terenie Miasta Kobyłka na lampy typu LED; Utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego w zakresie przeprowadzonej modernizacji oraz zainstalowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym, celem zachowania określonego efektu energetycznego przez cały okres obowiązywania umowy.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Kobyłka
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Kobyłka
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 11-06-2014
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 6 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: urzad@kobylka.pl
Tel.: 22 760 70 45