Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jasieniec.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jasieniec.
Syntetyczny opis projektu Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jasieniec – projekt ma na celu wymianę źródeł światła przy drogach i placach na terenie Gminy Jasieniec na energooszczędne lampy typu LED. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez system oświetlenia ulicznego oraz efektywniejsze zarządzanie systemem.
Podmiot publiczny Gmina Jasieniec - Urząd Gminy Jasieniec
Partner prywatny Gmina wiejska
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Jasieniec
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania styczeń 2019 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 1 650 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretarz@jasieniec.pl
Tel.: 48 661 35 70