Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja oświetlenia ulicznego na technologię LED.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na technologię LED.
Syntetyczny opis projektu Projekt zakłada wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
Podmiot publiczny Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Nysa
Województwo Opolskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 1 000 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: nysa@www.nysa.pl
Tel.: 77 408 05 53