Przejdź do treści
Strona główna

Modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego w gminie Gołdap.

Modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego w gminie Gołdap.
Syntetyczny opis projektu Modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego na terenie gminy Gołdap. Planowana modernizacja obejmuje około 2400 punktów świetlnych rtęciowych i sodowych na ledowe z zamontowanym systemem sterowania włączania i wyłączania oraz natężenia z poziomu komputera służbowego. System sterowania winien również sygnalizować awarię punktu oświetleniowego.
Podmiot publiczny Gmina Goldap - Urząd Miejski w Gołdapi
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Gołdap
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania I kwartał 2021
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 4 600 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak - planowane
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: pom@goldap.pl
Tel.: 87 615 60 21